zaterdag, 29. september 2007 - 11:25

Luchtkwaliteit Sittard-Geleen iets verbeterd

Sittard-Geleen

Uit de gemeentelijke Rapportage Luchtkwaliteit 2006 blijkt dat de luchtkwaliteit in Sittard-Geleen iets beter is dan in 2004. Desondanks wordt op 33 plaatsen de norm voor luchtverontreinigende stoffen overschreden. ,,Het verkeer is in onze gemeente de voornaamste veroorzaker van luchtverontreiniging. Daarom stellen wij ook in Sittard-Geleen milieuzones in waarbinnen de meest vervuilende voertuigen worden geweerd. En omdat wij als gemeente waar mogelijk het goede voorbeeld moeten geven, gaan we het gemeentelijk wagenpark vervangen door schone voertuigen�, zo laat wethouder van milieu Ruud Guyt weten.

Het gaat veelal om beperkte overschrijdingen, die naar verwachting de komende jaren sterk zullen afnemen door schonere voertuigen en infrastructurele projecten. Maatregelen zoals het aanbrengen van parkeerverwijssystemen, dynamisch verkeersmanagement, verbeterde verkeersregelinstallaties, de Rijkswegboulevard en de ongelijkvloerse kruisingen op de Middenweg zijn al in uitvoering genomen of gereed.

Op een paar locaties zijn de overschrijdingen hardnekkig. Het instellen van milieuzones is een nieuwe, zeer efficiënte maatregel die de luchtkwaliteit aan de bron verbetert. Een milieuzone is een gebied waar vervuilende vrachtwagens worden geweerd en alleen “schone� voertuigen worden toegelaten die voldoen aan de emissie-eisen zoals overeengekomen in het Convenant Stimulering Schone Voertuigen. Met de genoemde maatregelen, in het bijzonder het instellen van de milieuzones, kunnen de knelpunten Heerlenerweg, Leyenbroekerweg, President Kennedysingel, Odasingel in Sittard en de Mauritslaan in Geleen opgelost worden.

Voor de singelwegen in de stad wordt onderzocht wat de meest effectieve groeninvulling (detaillering bomen, tunneleffect, wintergroene struiken en heesters) is. Daarmee wordt aangesloten op projecten elders in het land die onderzoek doen naar de relatie tussen groen en luchtkwaliteit.

Tot 2010 investeert de gemeente 879.000 euro in het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):