woensdag, 29. augustus 2007 - 15:02

Maastricht stelt milieuzone in

Maastricht

De gemeente Maastricht gaat als eerste Limburgse stad een milieuzone instellen op de Meerssenerweg en de Ambyerstraat. Dat betekent dat milieu-onvriendelijke vrachtwagens, die niet aan de milieunorm voldoen, deze wegen niet mogen berijden.

Ook wil Maastricht als eerste Limburgse stad in 2008 een aardgas/multi-fueltankstation openen. Deze twee initiatieven komen voort uit het luchtkwaliteitplan Maastricht. Vorig jaar heeft de Gemeenteraad het luchtkwaliteitplan vastgesteld. Een groot deel van de daarin genoemde
maatregelen zijn het afgelopen jaar verder uitgewerkt en moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Maastricht in 2010 voldoet aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof.

Naast deze twee initiatieven wil de gemeente in de toekomst ook onder meer een schoon wagenpark beheren. Inmiddels rijden vier huisvuilwagens van de gemeente op plantaardige olie, vier huisvuilwagens zijn voorzien van een roetfilter en acht scooters zijn vervangen door elektrische scooters. Naar de toekomst toe zal het hele gemeentelijk wagenpark overschakelen op aardgas. Ook gaat de gemeente bedrijven in Maastricht
stimuleren hun wagenpark ‘schoner’ te maken. Er zal tevens een onderzoek komen naar differentiatie van Parkeertarieven. Zodra landelijke wetgeving het toelaat zal de gemeente Maastricht onderzoeken op welke wijze differentiatie van parkeertarieven voor schone en vuile auto’s is in te voeren.
Provincie:
Tag(s):