woensdag, 31. oktober 2007 - 9:11

Maastricht vraagt fietsende inwoners om mening

Maastricht

Tot en met 30 november kunnen inwoners van Maastricht digitaal hun mening geven over het fietsnetwerk in Maastricht. Via www.maastrichtbereikbaar.nl komen ze bij een interactieve plattegrond van Maastricht. Hier kunnen ze locaties in de stad markeren en van
opmerkingen voorzien die volgens hun binnen het huidige fietsnetwerk voor verbetering vatbaar zijn. De informatie die op deze wijze verzameld wordt, wordt verwerkt in een fietsverkeerplan dat voorjaar 2008 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

De gemeente wil het fietsgebruik graag stimuleren. Maastricht heeft een compleet en direct fietsnetwerk dat belangrijke bestemmingen als binnenstad, ziekenhuis en universiteit per fiets goed bereikbaar maakt. Maar Maastricht wil de stad de komende jaren nog aantrekkelijker maken voor fietsers. Dat betekent blijvend investeren in de kwaliteit van het fietsnetwerk, zoals zorgdragen voor een voldoende aanbod van fietsparkeerplaatsen, het
verbeteren van de veiligheid en het aanbrengen van een compleet bewegwijzeringsysteem.
Provincie:
Tag(s):