donderdag, 12. juli 2007 - 17:08

Maastricht wil RTBF terug op kabel

Maastricht

Sinds enkele maanden is de Franstalige zender RTBF ‘onbekijkbaar’ geworden voor de inwoners van Maastricht die gebruik maken van kabeltelevisie. Dit omdat de programmaraad besloten heeft de zender uit het standaardpakket te verwijderen.

Na tal van protesten heeft Kabelcom besloten de klagers ter wille te zijn door diegenen die voor een bepaalde datum een klacht hadden ingediend gratis te voorzien van een decoder voor het pakket waar de zender wel in opgenomen is. Volgens de wethouders cultuur en media van Luik en Maastricht gaat dit niet ver genoeg.

Zij zijn het volgende van mening: ‘Vanwege de unieke geografische ligging van Maastricht, de samenstelling van de bevolking en de aanwezigheid van een groot aantal internationale instellingen zijn hier een aantal noden, die elders niet of nauwelijks voorkomen. In het bijzonder hechten wij aan
de mogelijkheid om de Waalse Tv-zender te kunnen ontvangen, die ons informeert over het wel en wee van onze Waalse buren. Binnen de hier gevestigde internationale instituten, veelal gelieerd met de Europese Unie, zijn heel wat Franse en Franstalige medewerkers actief, die resideren in deze stad of in de nabije omgeving. In onze inspanningen om het vestigingsklimaat van de stad voor hen aantrekkelijk te houden, is het Franstalige mediaanbod een onmisbaar element’.

Het opnieuw opnemen van de RTBF in het zenderaanbod voor Limburg draagt ook buiten Maastricht (in het Heuvelland en in Midden- en Noord-Limburg) bij tot een betere kennis van onze zuiderburen.
Daarom steunen wij van harte alle burgerinitiatieven die in Maastricht en Luik reeds zijn ondernomen om Kabelcom alsnog op andere gedachten te brengen.
Provincie:
Tag(s):