woensdag, 10. oktober 2007 - 14:19

Machinale dunningen bospercelen o.a. Emergobos

Pekela

In een deel van het bos ‘De Garst’ bij Westerlee, de bospercelen ten oosten van de Tranendallaan en het Emergobos bij Oude Pekela start Staatsbosbeheer met het machinaal oogsten van bomen. Deze houtkap is niet primair bedoeld voor de verkoop, maar een te dicht begroeid bos leidt tot verstikking en komt de biodiversiteit niet ten goede.

Door de dunningen krijgen zogenaamde toekomstbomen meer ruimte, zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen. Voordat er gekapt gaat worden onderzoekt de boswachter het gebied altijd grondig op nesten en holen van bijzondere en kwetsbare vogels en zoogdieren en op het voorkomen van bijzondere en kwetsbare planten.

Onder het begrip �toekomstboom� verstaat Staatsbosbeheer die bomen en struiken die ze willen behouden in het bos. Ze krijgen daarom de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen. Bij het aanwijzen van een toekomstboom wordt gekeken naar natuur-, cultuur-, recreatie- en productiewaarden. De te kappen bomen worden van de toekomstbomen onderscheiden door het aanbrengen van een streep op de stam met milieuvriendelijke verf.
Provincie:
Tag(s):