dinsdag, 2. oktober 2007 - 10:56

Man mag ijs blijven verkopen vanuit Garage

De voorzieningenrechter heeft het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijefurd, dat was gericht aan een ijsverkoper in Hindeloopen, geschorst. Het college had de inwoner van Hindeloopen meegedeeld dat hij de verkoop van Italiaans schepijs vanuit zijn tot winkel omgebouwde garage moest staken. Als hij dat niet zou doen zou de gemeente hem een dwangsom opleggen.

De voorzieningenrechter is weliswaar met het college van oordeel dat deze activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan, maar volgens de voorzieningenrechter mocht de ijsverkoper vertrouwen op uitlatingen van een wethouder en een gemeenteambtenaar. Deze hadden hem eerder meegedeeld dat het bestemmingsplan de ijsverkoopactiviteiten wél toestond. De verkoop van ijs mag daarom vooralsnog doorgaan.
Provincie:
Tag(s):