zaterdag, 12. mei 2007 - 12:17

Massale vissterfte in Valleikanaal

Regionaal

Vrijdag 11 mei hebben medewerkers van Waterschap Vallei & Eem tussen Woudenberg en Veenendaal ruim duizend dode vissen uit het Valleikanaal gehaald. Dat gebeurt per boot met drie ploegen. Het gaat vooral om kleine en grote brasems, voorns en zeelten, maar ook enkele karpers en snoeken.

Donderdagavond 10 mei kwam de eerste melding van dode vissen bij het waterschap binnen. De vissen zijn al enkele dagen geleden doodgegaan door zuurstofgebrek. Ze zinken dan eerst naar de bodem en komen na een paar dagen weer bovendrijven. De dode vissen worden naar de gemeentewerven afgevoerd en van daaruit gaan ze naar een destructiebedrijf.

Begin van deze week ontstond een tekort aan zuurstof in het water met name doordat riooloverstorten in werking traden en slib van de bodem werd opgewoeld door de hevige buien. Door de grote hoeveelheden neerslag kon het rioolstelsel niet al het afvalwater meer bergen of naar een rioolwaterzuivering afvoeren. Die buien zorgden ervoor dat er ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terechtkwam. Vanuit de opvangbakken op de rioolwaterzuivering Ede kwam ook ongezuiverd water in de Zijdewetering in Veenendaal en daarna in het Valleikanaal terecht. Die bassins zijn bestemd voor de tijdelijke opvang van rioolwater. Als de bassins vol zitten, treedt een overstort in werking. In jaren is er niet zoveel regen in het gebied rond Ede gevallen, waardoor deze overstort in werking trad. Uit een intern onderzoek blijkt dat de rioolwaterzuivering zelf goed heeft gefunctioneerd.

De afbraak van het afval in het water vergt zoveel zuurstof dat er weinig zuurstof voor de vissen overblijft. Omdat de groei van de waterplanten nog niet goed op gang is gekomen, wordt het zuurstofgehalte niet snel aangevuld. Vooral de abrupte weersomslag is de oorzaak van problemen met de waterkwaliteit.

Op dit moment is het zuurstofgehalte weer nagenoeg normaal. Het waterschap laat via de Grebbesluis bij Rhenen 1500 liter zuurstofrijk water per seconde vanuit de Nederijn in het Valleikanaal in. Door de grote hoeveelheid neerslag in de afgelopen week is er geen sprake meer van droogte. De Esvelderbeek, Lunterse Beek en de Hoevelakense Beek die nagenoeg waren drooggevallen, voeren nu weer kleine hoeveelheden water af.

Bij calamiteiten zoals vissterfte maar ook bij wateroverlast, dode watervogels of schade aan dijken kan men dag en nacht bellen met de gratis alarmlijn van het waterschap: 0800 099 0800
Provincie:
Tag(s):