dinsdag, 10. april 2007 - 22:13

Masterplan Assen Zuid kost miljoenen

Assen

Assen-Zuid moet dé zuidpoort worden van het stedelijk netwerk Groningen Assen. Dat is de ambitie van de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Het dinsdag gepresenteerde Masterplan Assen-Zuid biedt een kader voor alle ontwikkelingen in het gebied. Het gaat onder andere om de uitbreiding van het TT-circuit, de verdubbeling van de N33 en de realisatie van een nieuw bedrijventerrein.

In het Masterplan Assen-Zuid spreken provincie Drenthe en gemeente Assen de ambitie uit Assen-Zuid de komende jaren te ontwikkelen tot dé zuidpoort van het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen. Het gebied ten westen van de A28 zal zich verder ontwikkelen tot toeristisch-recreatieve trekpleister met (inter)nationale uitstraling. De uitbreidingsplannen van het TT-circuit in de vorm van TT World en de mogelijke erkenning als nationaal evenemententerrein zijn belangrijke aanjagers voor de ontwikkeling van het Masterplan.

Aan de oostzijde van de A28 komt ruimte voor nieuwe - kwalitatief hoogwaardige - bedrijvigheid, die deels aanvullend zal zijn op het Energy Valley-concept en Sensor Universe. Naast een visie op de inrichting en functie van het gebied, brengt het masterplan ook in beeld welke infrastructurele maatregelen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied. Zo voorziet het plan in de aanleg van een OV-knooppunt op basis van een nieuw treinstation Assen-Zuid, de reconstructie van het knooppunt A28/N33 en de aanleg van een nieuwe aansluiting Assen-Zuid op de A28 ter hoogte van Oude Tol.

Bij de uitwerking van het masterplan is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de infrastructuur en bestaande en nieuwe activiteiten. Assen-Zuid grenst namelijk aan enkele landschappelijk zeer waardevolle natuurgebieden, zoals het Witterveld en het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.

De kosten voor uitvoering van het Masterplan Assen-Zuid zijn begroot op circa € 160 mln. Ongeveer de helft zal worden opgebracht uit de grondverkoop. Voor het resterende bedrag gaat de provincie samen met de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij Europa, het rijk, de regio en de eigen middelen.
Provincie:
Tag(s):