woensdag, 4. juli 2007 - 20:03

'Max van den Berg opvolger Alders'

Groningen

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag na een vertrouwelijke vergadering besloten Max van den Berg bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen als commissaris van de koningin in de provincie Groningen. Van den Berg heeft aangegeven blij te zijn dat hij zijn brede ervaring kan inzetten voor de provincie Groningen. Hij zal zich de komende zes jaren sterk maken voor Groningen en de Groningers.

Max van den Berg is sinds 1999 delegatieleider van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Van 1970 tot 1978 was hij wethouder Cultuur, Monumentenzorg, Verkeer, Openbare Werken, Openbaar Vervoer, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling voor de Partij van de Arbeid in de stad Groningen. In 1979 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij is 13 jaar directeur van de ontwikkelingsorganisatie Novib/Oxfam geweest, waar hij in 1986 begon. Van den Berg studeerde sociologie in Groningen.

Provinciale Staten hebben het vertrouwen in Van den Berg uitgesproken. Zij verwachten in hem een uitstekende commissaris van de koningin te hebben gevonden, die de belangen van Groningen en de Groningers kan behartigen. Hij voelt zich sterk verbonden met Groningen en weet wat er in Groningen speelt. Provinciale Staten zijn blij Van den Berg aan te kunnen bevelen als nieuwe commissaris. Zij zien in hem een coördinator en bruggenbouwer die in staat is samenwerkingsverbanden te smeden en te onderhouden, met daarbij oog voor alle belangen. De Staten verwachten in hem een sterke, actieve en alerte voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten te hebben gevonden.

Provinciale Staten sturen hun aanbeveling (voordracht) vandaag naar de minister. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de voordracht bespreken in de Ministerraad. Van de Ministerraad gaat de voordracht naar Hare Majesteit de Koningin voor een Koninklijk Besluit.
Provincie:
Tag(s):