maandag, 23. juli 2007 - 11:37

Maximumsnelheid 20 km lager voor bestemmingsplan

De gemeente Tytsjerksteradiel verlaagt de toegestane snelheid op de wegen in het landelijk gebied tussen Gytsjerk, Oentsjerk en Mûnein van tachtig kilometer per uur naar zestig kilometer per uur. De nieuwe maximale snelheid past bij het gebruik en bij de inrichting van het gebied. De verlaging van de toegestane snelheid is ook noodzakelijk om het bestemmingplan Keatsjemuoiwei te realiseren.

Wanneer wordt vastgehouden aan de huidige toegestane snelheid van 80 km p/u, dan heeft dat als gevolg dat twee huizen uit het bestemmingsplan niet gebouwd kunnen worden, Dit omdat deze snelheid de toegestane waarden van de Wet Geluidshinder overschrijden. 'De verlaging van de maximum snelheid bevordert ook de verkeersveiligheid op de Keatsjemuoiwei en omstreken.' zo meldt de gemeente.

De verlaging van de maximum snelheid geldt voor de volgende wegen:
Kaetsjemuoiwei, Jelte Binnespaed, Flokhernepaed en deels voor de Halligenweg.
Provincie:
Tag(s):