dinsdag, 3. juli 2007 - 10:32

Meer aandacht voor pesten op school

Groningen

Dagelijks zijn ongeveer 200 miljoen kinderen en jongeren op de wereld slachtoffer van pesten. Het is een complex en serieus probleem dat in alle landen voorkomt. 'Ook in ons land hebben we het dan over honderdduizenden kinderen,' zegt René Veenstra, universitair docent bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij vindt dat alle scholen in Nederland van groepsgedrag en pesten een vast onderdeel in het onderwijsprogramma moeten maken. 'Elk kind heeft recht op respect en veiligheid'. Volgens Veenstra doen leerkrachten op de meeste scholen eigenlijk niks anders dan reageren. 'De honderdduizenden kinderen in Nederland die slachtoffer zijn van pesten zouden er baat bij hebben als leerkrachten het probleem juist bij de wortel zouden aanpakken. Dat kan alleen als op scholen structureel aandacht wordt besteed aan pesten. In de lessen en in het overleg tussen leerkrachten onderling.'

Vele factoren die kunnen leiden tot pesten of die er juist tegen beschermen zijn bekend, zo werd vastgesteld in Kandersteg. In verscheidene landen wordt deze kennis gebruikt in preventieprogramma's om pesten tegen te gaan. Zo heeft in Nederland het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) het PRIMA anti-pestbeleid ontwikkeld. Een klein deel van de basisscholen doet daar nu aan mee. Het preventieprogramma bevat onder meer trainingen voor docenten, bijeenkomsten met de ouders van een klas en lessen in de klas over pesten en groepsgedrag.

Veenstra: 'Dat is een goed maar kleinschalig initiatief. In andere landen staat het onderwerp hoger op de politieke agenda. In Canada heeft dat geleid tot de oprichting van Prevnet, een landelijk platform tegen pesten. In Finland heeft het ministerie van Onderwijs bijna twee miljoen euro uitgetrokken om het pesten landelijk tegen te gaan.'
Provincie:
Tag(s):