donderdag, 20. september 2007 - 9:48

Meer aardgasstations in Overijssel

Zwolle

Woensdag 19 september hebben gedeputeerden Rietkerk en Klaassen van de provincie Overijssel en wethouder Van Dooremolen van de gemeente Zwolle een intentieverklaring getekend voor meer aardgasvulpunten in Overijssel en het stimuleren van andere alternatieve brandstoffen.

De intentieverklaring werd getekend tijdens de karavaan van aardgasvoertuigen, die tussen 09.00 en 10.00 uur bij het provinciehuis in Zwolle stond uitgestald. Daarna trok de karavaan verder in de richting van Leeuwarden.

Deze week is de Week van de Vooruitgang, die in het teken staat van duurzame mobiliteit. Verkeer en vervoer in Nederland is een belangrijke oorzaak van verminderde luchtkwaliteit. Dit kan onder andere leiden tot het stopzetten van nieuwbouwprojecten in de buurt van belangrijke wegen.

Daarom wil de provincie Overijssel het aanbod en gebruik van alternatieve brandstoffen, die bijdragen aan een schoner milieu, verhogen. Een van de mogelijkheden is het rijden op aardgas. Dit aardgas is hetzelfde gas als waarmee wij ons huis verwarmen en koken.

Aardgas is een schone brandstof en leidt ook tot een lagere uitstoot van broeikasgassen, dan diesel en benzine.Het gebrek aan aardgasvulstations heeft tot gevolg dat de verkoop van aardgasauto’s gering is. Om aardgas als brandstof extra onder de aandacht te brengen, rijdt deze week een karavaan van aardgasvoertuigen door heel Nederland.

Woensdagochtend deed de karavaan het provinciehuis in Zwolle aan. De karavaan bestond uit 3 vrachtwagens, 2 bussen en 15 personenwagens. Daarnaast waren ook auto’s van de provincie Overijssel, Cogas en de gemeente Almelo aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst hebben de provincie, gemeente Zwolle, gemeente Almelo en vier marktpartijen een intentieverklaring ondertekend waarin wordt uitgesproken om in de toekomst samen te gaan werken om het aanbod en gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):