donderdag, 20. december 2007 - 9:07

Meer consumenten-vuurwerk afgekeurd

Den Haag

Dertig procent van het onderzochte consumentenvuurwerk is afgekeurd. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vliegende brigade Vuurwerk van de VROM-Inspectie. Daarbij is gekeken naar de stabiliteit, lontvertraging en samenstelling van het vuurwerk. Verklaring voor de stijging van afgekeurd consumentenvuurwerk is dat er het afgelopen jaar selectiever en strenger gecontroleerd is. De Vliegende brigade heeft de gevaarlijke partijen vuurwerk uit de handel gehaald.

In 2005 en 2006 was ruim 15 procent van het geteste vuurwerk gevaarlijk. In 2003 en 2004 werd ongeveer een kwart van het onderzochte vuurwerk afgekeurd.

De grote cakeboxen met maximaal 500 gram lading scoren dit jaar wederom goed. De geteste soorten waren allemaal stabiel en functioneren goed.. De gevaren van ondeugdelijke cakeboxen kunnen groot zijn voor de consument. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de mini-cakeboxen (tot 200 gram) instabiel zijn en / of slecht functioneren. Bij eerder onderzoek zijn gevallen geconstateerd waarbij de lading in een cirkel van meer dan 35 meter wordt 'uitgeworpen' en vervolgens uiteenspat met een voelbare drukgolf en brandende delen. Bijna de helft van het afgekeurde vuurwerk bleek hierop ondeugdelijk.

Het vuurwerk is ook onderzocht op ontsteekvertraging. Vuurwerk moet afgaan minimaal drie en maximaal acht seconden nadat het is afgestoken. Gaat het vuurwerk eerder af, dan kan dit tot ernstig letsel leiden. Als het vuurwerk na acht seconden nog niet afgaat, kunnen mensen denken dat het niet werkt en alsnog proberen het opnieuw aan te steken. Bij het oppakken kan het alsnog afgaan.

Ook de samenstelling van het vuurwerk is gecontroleerd. Zo is er onder meer gekeken of er verboden stoffen in het vuurwerk zitten, zoals chloraat met zwavel en metaal. Daarnaast is de hoeveelheid van de toegestane kruitsoorten in het vuurwerk gewogen. Teveel kruit kan ernstig letsel en schade aanrichten.

Een aantal partijen legaal vuurwerk moet in speciale (gaas)verpakkingen worden vervoerd en opgeslagen. Tijdens onderzoek zijn bij diverse soorten vuurwerk ondeugdelijke verpakkingen vastgesteld. Nadat de betrokken importeurs hiervoor zijn geverbaliseerd, zijn de inbeslaggenomen partijen vuurwerk in overleg met Openbaar Ministerie, provincies en Inspectie Verkeer en Waterstaat op een veilige wijze afgevoerd naar de detaillisten. In 2008 gaat de Vliegende brigade Vuurwerk bij de invoer hier strenger op controleren.

Er wordt nog steeds vuurwerk in het buitenland gekocht en naar Nederland gebracht. Vaak gaat het hier om zéér gevaarlijk vuurwerk, zoals de verboden mortierbommen, vlinders en lawinepijlen.
Provincie:
Tag(s):