dinsdag, 27. november 2007 - 13:33

Meer geld voor dorpsraden

Borsele

Het college van Borsele wil tegemoet komen aan de wensen van de vijftien dorpsraden. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om de nieuwe subsidie voor hun onkosten te verhogen. Alle dorpsraden krijgen het voorstel 600 euro en daar bovenop 40 eurocent per inwoner.

De subsidie is onderdeel van de aangepaste algemene subsidieverordening van de gemeente. Hierin is een voorstel opgenomen voor een nieuwe subsidie voor de dorpsraden. Deze subsidie komt in de plaats van een jaarlijkse bijdrage en declaratieregeling die al jaren bestonden voor de dorpsraden.

Via de nieuwe subsidieregeling krijgen de dorpsraden meer verantwoordelijkheden en vrijheid om zelf te beslissen waaraan het geld wordt besteed. Dit kan bestemd worden voor vergaderingen, bijeenkomsten, een bijdrage aan een braderie of voor een dorpsenquête.

Dat de subsidie voor de dorpsraden een positieve ontwikkeling is, daarover waren de raden het vanaf het begin wel eens. Lange tijd is er al discussie over de hoogte van de subsidie. Want deze zou voor de kleine dorpen – in vergelijking met vroeger- te laag uitvallen en de grotere dorpen zouden er teveel op vooruit gaan.

Het college heeft de dorpsraden vorige week weer allemaal om reactie gevraagd. Zes dorpsraden reageerden op dit laatste verzoek. Het college heeft aan de hand van de reacties het voorstel aangepast.

De dorpsraden krijgen volgens het voorstel allemaal meer geld in hun portemonnee. De gemeenteraad moet op 6 december nog over het voorstel, als onderdeel van de algemene subsidieverordening, goedkeuring geven.
Provincie:
Tag(s):