maandag, 23. juli 2007 - 21:39

Meer geld voor organisaties in de zorg

Den Haag

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de belangenorganisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen (pgo-organisaties). Hiermee willen ze de cliënt in de zorg een sterkere positie geven.

De komende tijd zullen de minister en de staatssecretaris met meer gerichte acties komen om de zorggebruiker een evenwichtige rol te geven. Een daarvan is een wetsvoorstel ter versterking van de positie van de cliënt.

Met de forse uitbreiding van de financiële middelen versterken Klink en Bussemaker alvast de positie van de pgo-organisaties in het nieuwe zorgstelsel. Zo worden zij een volwaardiger gesprekspartner voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook vernieuwen Klink en Bussemaker het subsidiesysteem.

Samen met de pgo-sector zetten de minister en de staatssecretaris vier programma’s op. Een van de programma’s heeft als doel de patiënten meer inspraak te geven bij kwaliteitsverbetering in de zorg. Een ander programma stimuleert maatschappelijke participatie (`levensbreed’) van gehandicapten, ouderen en ggz-cliënten. Ook komt er betere informatie over de rechten en plichten van de zorggebruiker. Pgo-organisaties kunnen subsidie krijgen voor activiteiten binnen een programma.

Naast de programmafinanciering is er een basissubsidie. Voor de hoogte hiervan is onder meer het ledenaantal bepalend.

De nieuwe aanpak is tot stand gekomen na overleg met de betrokken organisaties. Komend najaar overlegt Klink met de betrokken partijen over de uitwerking van het nieuwe subsidiesysteem.
Categorie:
Tag(s):