zaterdag, 13. oktober 2007 - 10:35

Meer hoger onderwijs naar Apeldoorn

Apeldoorn

Donderdag hebben de gemeente Apeldoorn en de hogescholen Saxion, de HAN en Windesheim een overeenkomst ondertekend ten behoeve van het aanbieden van een viertal nieuwe opleidingen en een brede propedeuse in Apeldoorn. Het voornemen is deze opleidingen in 2008 van start te laten gaan.

Op termijn zullen jaarlijks zo’n 600 studenten deelnemen aan deze opleidingen. Hiertoe is in de komende tien jaar een investering van minimaal € 8 miljoen nodig. De hogescholen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over hun aandeel in deze investering. Daarnaast zullen de komende tijd diverse belanghebbenden in de regio worden benaderd om samen met hen te onderzoeken hoe zij zouden kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.

De overeenkomst, getekend onder het voorbehoud van instemming van de gemeenteraad van Apeldoorn en de daartoe bevoegde gremia binnen de hogescholen, is het resultaat van de onderkenning van het gezamenlijk belang van de gemeente en de hogescholen bij kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger onderwijs in Apeldoorn. Het Apeldoornse Gemeentebestuur heeft immers belang bij een goede kennisinfrastructuur in haar stad.

Daarnaast heeft het regionale bedrijfsleven aangegeven behoefte te hebben aan hoog opgeleide werknemers. Door een goede koppeling te maken tussen het hoger onderwijs en het Apeldoornse bedrijfsleven, komen jonge mensen naar Apeldoorn om te studeren en stromen zij na hun studie door naar het regionale bedrijfsleven. De hogescholen kunnen zich voorts in Apeldoorn op de kaart zetten door in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven een aantal mooie opleidingen te ontwikkelen waarin eigentijds, verrassend, praktijkgericht, up-to-date en aantrekkelijk onderwijs wordt aangeboden. Het Apeldoornse opleidingenaanbod zal niet alleen een positieve uitwerking hebben op de stad, maar kan ook zorgen voor volumegroei van opleidingen bij de moederinstellingen.

Partijen hebben samen met het regionale bedrijfsleven gezocht naar opleidingen die aansluiten op het economisch profiel van de regio. Het gaat om de volgende opleidingen:

- Pensioenen en verzekeren
- Safety & security management
- Integraal ontwerpen
- Advanced information sciences
- Brede propedeuse engineering

In het komende najaar zullen de hogescholen de voornemens voor het aanbieden van nieuwe opleidingen in Apeldoorn concretiseren en ter formele toetsing voorleggen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het ministerie heeft inmiddels medewerking aangeboden voor een snelle doorloop van de benodigde procedures.

Voor het neerzetten van deze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en vernieuwende opleidingen is een substantiële financiële impuls noodzakelijk. De gemeente en de hogescholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over hun aandeel in deze investering. Daarnaast gaan de partijen de komende tijd in gesprek met diverse belanghebbenden in de regio om te onderzoeken hoe zij zouden kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. Hierbij wordt gedacht aan de provincie Gelderland, het Apeldoornse bedrijfsleven en Fondsen in Europa.
Provincie:
Tag(s):