maandag, 17. september 2007 - 9:49

Meer kleine en minder grote bedrijven

Groningen

Het totale aantal bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven is sinds 1996 toegenomen met 32,5 procent tot bijna 594 duizend op 1 januari 2006. Het aantal kleine bedrijven (tien werknemers en minder) blijft groeien, het midden- en vooral het grootbedrijf (100 werknemers of meer) daalt de laatste drie jaar fors.

Van alle bedrijven die op 1 januari 2006 tot het Nederlandse bedrijfsleven behoorden, is 63 procent gestart of ontstaan na 1 januari 1996. Precies de helft van alle grote bedrijven is jonger dan 5 jaar. Het zogenoemde middenbedrijf (10 tot 100 werknemers) is gemiddeld het oudste. Op 1 januari 2006 was 54 procent uit deze categorie tien jaar of ouder.

De afgelopen drie jaar is ieder jaar een recordaantal nieuwe bedrijven gestart, vooral in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Bij de grotere bedrijven zorgen globaliseringseffecten voor een concentratie van economische activiteiten. Bijna een derde van de grote bedrijven is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij een fusie of een overname van een (deel van een) bedrijf.
Provincie:
Tag(s):