vrijdag, 5. oktober 2007 - 13:08

Meer mogelijkheden voor eigen woonwensen

Breda

In de periode 2007-2010 verruimt de gemeente Breda de mogelijkheden voor het bouwen van een eigen woning. De gemeente wil in deze periode verschillende projecten opstarten voor mensen die samen willen werken aan een bouwproject. Daarnaast breidt de gemeente de jaarlijkse uitgifte van kavels uit van 60 naar 100, waarvan een deel onder collectief opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Het doel is dat er mogelijkheden ontstaan voor het bouwen van woningen van onder de € 160.000,- oplopend tot boven de € 395.000,-.

Breda wil daarmee de kansen voor starters vergroten, bewoners meer inspraak geven in het bouwproces en de betrokkenheid bij een nieuw te realiseren gebied bevorderen. Om inzicht te krijgen in de belangstelling voor het bouwen in eigen beheer start de gemeente een enquête op haar website. Dit heeft het college vastgesteld met de uitvoeringsnota ‘Bewoner als opdrachtgever’.

Bouwen in eigen beheer verschilt van de meer gebruikelijke projectmatige woningbouw. De burger zit niet aan het einde van het bouwproces als afnemer, maar is vanaf het begin betrokken als opdrachtgever. Het is mogelijk dat één particulier zijn eigen woning realiseert of dat een aantal particulieren als collectief hun woningen gezamenlijk realiseert.
Ervaring uit verschillende gemeenten laat zien dat eigenbouw in het goedkopere segment mogelijk is als gebruik gemaakt wordt van bouwen in eigen beheer.

De gemeente gaat nu de behoefte aan bouwen in eigen beheer inventariseren via een enquête. Met een brief worden corporaties, makelaars en ontwikkelaars attent gemaakt op de start van ‘Bouwen in eigen beheer’ en de enquête die vanaf 4 oktober op www.breda.nl te vinden is (onder plannen en projecten). Tot en met 15 december is de mogelijkheid om deze enquête in te vullen. Na inventarisatie organiseert de gemeente een bijeenkomst voor belangstellenden.
Provincie:
Tag(s):