maandag, 15. oktober 2007 - 10:36

Meer ouderen dan jongeren aan het werk

Den Haag

Relatief meer ouderen dan jongeren aan het werk
De bruto arbeidsparticipatie van ouderen (55-64 jaar) is tussen 1996 en de eerste helft van 2007 bijna verdubbeld tot ruim 47 procent. In 2006 was de arbeidsparticipatie van ouderen voor het eerst zelfs hoger dan van jongeren (15–24 jaar).

De grootste stijging van de ouderenparticipatie deed zich voor onder de 55- tot 60-jarigen. Vooral vrouwen uit deze leeftijdsgroep hebben zich de afgelopen tien jaar vaker aangeboden op de arbeidsmarkt waardoor hun participatiegraad tussen 1996 en 2006 verdubbelde tot ruim 45 procent. De participatiegraad van de mannen van deze leeftijd deed eind 2006 met bijna 77 procent zelfs niet onder voor het gemiddelde voor alle Nederlandse mannen.

Onder de 60- tot 65-jarigen ligt de participatie aanzienlijk lager. Ongeveer een derde van de mannen in deze groep was in 2006 nog actief op de arbeidsmarkt. De participatiegraad van vrouwen op deze leeftijd was nog geen 14 procent.

Sterkere stijging dan in andere West-Europese landen.
In alle West-Europese landen bleven in de afgelopen tien jaar steeds meer ouderen aan het werk, maar nergens was de stijging zo sterk als in ons land. In de periode 1996–2002 steeg de ouderenparticipatie in Nederland van het relatief lage niveau van Frankrijk (32 procent) tot het aanmerkelijk hogere peil van Duitsland (44 procent). Doordat de participatie van de Duitse senioren sindsdien weer een vlucht nam, lag de participatiegraad van de Duitse ouderen in 2006 echter wel weer behoorlijk hoger dan van de Nederlandse ouderen. Al sinds 2002 ligt de bruto arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Ouderenparticipatie Europees gezien nog niet opvallend hoog.
Ondanks de toename is ons land op het gebied van de ouderenparticipatie de Europese middenmoot echter nog niet ontstegen. Het aantal actieve ouderen in Nederland kan nog niet tippen aan de percentages actieve ouderen in de Scandinavische landen en Groot-Brittannië.
Categorie:
Tag(s):