dinsdag, 9. oktober 2007 - 22:11

Meer ruimte voor winkelend publiek

Heinkenszand

De gemeente Borsele wil de Dorpsstraat in Heinkenszand plezieriger maken voor voetgangers zonder dat ander verkeer daar veel last van heeft. De gemeente gaat de loopstrook op verschillende plekken verbreden aan de zuidwestkant van de straat (even nummers).

De gemeente offert parkeervakken en groen voor dit doel op. Ook vraagt de gemeente aan winkeliers om geen spullen meer uit te stallen op het wandelpad.

Borsele heeft al geruime tijd overleg met de dorpsraad van Heinkenszand en met de winkeliersvereniging in Heinkenszand (Winbela) over het verkeersthema in de Dorpsstraat. Veel dorpsbewoners ervaren de Dorpsstraat als winkelstraat met te veel verkeer. De herinrichting van zo’n tien jaar geleden heeft dit probleem slechts voor een deel opgelost.

Diverse oplossingen zijn al aangedragen, waarvan eenrichtingsverkeer het vaakst naar voren kwam. De gemeente heeft in overleg met de dorpsraad en Winbela nu besloten voorlopig deze optie uit te stellen, omdat die naar verwachting het probleem niet oplost of juist verlegt.

De gemeente heeft het verzoek om het vergroten van de parkeergelegenheid in de Dorpsstraat afgewezen. De gemeente vindt dat hiermee de problemen eerder vergroot worden en vindt ook dat er al voldoende parkeergelegenheid is. Zo is aan het begin van de Dorpsstraat een parkeerplaats (voor de oude supermarkt) die het winkelend publiek nog maar nauwelijks gebruikt.

Verdere ontwikkelingen worden, net als de al genomen besluiten, in nauw overleg met zowel de dorpsraad als Winbela uitgewerkt. De partijen hebben onderling afgesproken dat er in ieder geval geen veranderingen moeten plaatsvinden die leiden tot een toename van autoverkeer in de Dorpsstraat.
Provincie:
Tag(s):