donderdag, 10. mei 2007 - 19:57

Meer subsidie voor reddingsmuseum

Den Helder

Het Helderse Reddingsmuseum (Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers) krijgt voor het jaar 2007 subsidie van de gemeente. Het college heeft besloten om een structurele subsidie toe te kennen aan het museum.

Het gaat om een basissubsidie van € 91.361, - een doelsubsidie voor marketing en publiciteit van € 50.000, - en een prestatiesubsidie die afhankelijk is van het aantal betalende museumbezoekers. Voor 2007 gaat het om een bedrag van maximaal € 180.988, - Het college heeft besloten voor de jaren 2008 tot en met 2011 voor het Reddingmuseum een subsidiesysteem te introduceren gebaseerd op de trits basissubsidie, doelsubsidie en prestatiesubsidie met een evaluatie-en beslismoment in 2009.


Reddingmuseum moet behouden blijven voor Den Helder

Het reddingmuseum zit de laatste jaren in financieel zwaar weer. De gemeente heeft daarom voorafgaande aan het besluit het bureau Leisure & Arts Consulting laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren en het museum minder afhankelijk te maken van subsidies. De conclusie is dat het museum niet zonder structurele subsidie kan, maar dat er ook mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. Dat kan door de exploitatie verder te verbeteren en via het vergroten van de naamsbekendheid meer betalende bezoekers te trekken.

Het college vindt dat het museum voor Den Helder en meer in het bijzonder voor Willemsoord behouden moet blijven en heeft daarom besloten het Reddingmuseum structureel meer subsidie toe te kennen. Het model voor de subsidietoekenning bevat prikkels om de aantrekkingskracht van het museum te verbeteren en daardoor het aantal bezoekers te vergroten.

Dit model zal gelden voor de periode vanaf 2008. Het college zal de raad eind 2007 een voorstel doen om op basis van dit model het museum de komende vier jaar subsidie te geven. In 2009 zal de gemeente, indien de raad het voorstel overneemt, met het museumbestuur samen bekijken of het gekozen model aan de verwachtingen voldoet. Zonodig kan vanaf dat evaluatiemoment worden bijgestuurd.
Provincie:
Tag(s):