maandag, 3. september 2007 - 11:53

Meer uitkerings-fraude opgespoord

Den Haag

Gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben in 2006 voor 179 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord. Een jaar eerder was dat nog 166 miljoen euro.

De stijging deed zich vooral voor doordat gemeenten meer bijstandsfraude opspoorden, maar ook bij het UWV werd meer fraude opgespoord. Dat schrijft staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer bij de Integrale Rapportage Handhaving 2006.

Deze rapportage geeft een overzicht van de inspanningen van uitvoerende instanties en van organisaties als de Arbeidsinspectie (AI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) bij het opsporen van fraude op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid.

Volgens Aboutaleb werken deze instanties steeds beter met elkaar samen bij het opsporen van fraude. Ook brengen zij beter in beeld waar fraude zich kan voordoen, om die vervolgens gericht op te sporen. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV doet voor gemeenten onderzoek naar verborgen buitenlands vermogen van bijstandsgerechtigden. In 2006 werd voor 13 miljoen euro aan verborgen buitenlands vermogen opgespoord.

De AI voerde in 2006 elfduizend inspecties uit naar de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij 2500 bedrijven werden in totaal 5500 illegaal werkende vreemdelingen aangetroffen. In totaal schreef de AI voor 49 miljoen euro aan boetes uit voor overtredingen van de WAV.

De SIOD onderzocht verleden jaar 88 gevallen van complexe fraude op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Daarbij werd voor 35 miljoen aan fraude opgespoord. De SIOD stelde zijn kennis over digitale fraude ook aan beschikbaar aan anderen, zoals het UWV, gemeenten en politie.

Het Openbaar Ministerie bracht negentig procent van de aangebrachte zaken voor de rechter. In 2006 leidde slechts twee procent van de zaken tot een vrijspraak voor de verdachte.
Categorie:
Tag(s):