woensdag, 5. september 2007 - 13:02

Meer woningen in Limburg

Maastricht

In 2006 zijn er in Limburg meer woningen bijgekomen. Dit blijkt uit de Woonmonitor 2006.

Zo is het woningaanbod met ruim 3960 toegenomen. Dit cijfer ligt rond het Nederlandse gemiddelde. De toename van de woningvoorraad is het gevolg van een toevoeging van bijna 4.980 woningen en een onttrekking van ruim 1.010 woningen. In totaal werden er 4500 nieuwe woningen gebouwd.
Uit de analyse die later dit jaar volgt, zal blijken welke inhoudelijke conclusies uit deze gegevens te trekken zijn.

In de komende weken evalueert de Provincie samen met vertegenwoordigers van de regio’s het product en het proces van de woonmonitor. Het is de bedoeling om ook over 2007 een monitor te laten verschijnen.
Provincie:
Tag(s):