donderdag, 13. september 2007 - 8:56

Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing

Delft

Het Delftse college van B&W is akkoord met de Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing 2007-2009. Zo heeft de gemeente € 150.000,- extra vrijgemaakt voor een te realiseren buurtgebouw in de Bomenwijk en € 200.000,- extra voor de nieuwbouw van sporthal Buitenhof. Dit werd woensdag bekend gemaakt.

Daarnaast wordt er binnen de raming € 300.000,- vrijgemaakt voor een intensivering van het beleid rond ‘wonen boven winkels in de Binnenstad’. In totaal wordt in de raming ongeveer 15 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van drie themaprogramma’s waaronder: Wonen en Samenleven, het thema Kennis, Economie en Cultuur en het thema Duurzaamheid.

Het tekort is ten opzichte van de vorige raming met ongeveer € 0,2 miljoen euro teruggebracht. Dit tekort wordt gedekt door de te ontvangen provinciale bijdragen en door een nader te bepalen gemeentelijke bijdrage.

De Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing wordt dinsdag 9 oktober 2007 besproken in de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs (WIJZO). Daarna wordt het stuk aan de gemeenteraad voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):