woensdag, 10. oktober 2007 - 10:54

Meeste burgers zien politie minder dan eens per week

Amsterdam

De meeste Nederlanders zien de politie minder dan een keer per week in hun straat. Één op de drie vindt dat de politie vaker in hun woonbuurt zou moeten komen. Vooral bewoners van (sterk) stedelijke buurten willen meer blauw op straat. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS

Begin 2007 zien bijna twee op de drie inwoners de politie minder dan een keer per week in de straat. Twaalf procent ziet de politie dagelijks en zeventien procent rond éénmaal per week. Bijna drie van de tien inwoners zien de politie dus minstens een keer per week in hun buurt.

Een derde van de inwoners vindt dat de politie vaker in hun buurt zou moeten komen. Voor vrijwel even veel inwoners hoeft dit niet vaker maar ook niet minder vaak. Slechts een klein deel, vier procent, zou de politie minder vaak in hun straat willen zien. Voor bijna drie op de tien inwoners maakt het niet uit of zij de politie vaker of minder vaak signaleren.

Van de inwoners die de politie minder dan eenmaal per week zien, wil ruim een derde dat de politie vaker te zien is. Van degenen die de politie minstens eenmaal per week zien, wil een kwart dit.

In de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is de zichtbaarheid van de politie hoger dan het landelijke gemiddelde. In deze drie regio’s en in de regio’s Midden- en West-Brabant, Limburg-Zuid en Flevoland is ook het aandeel dat de politie vaker op straat wil zien hoger dan gemiddeld.
Provincie:
Tag(s):