dinsdag, 23. oktober 2007 - 20:37

Meppeler wethouder sport samen met jeugd

Meppel

Wethouder Egbert van Dijk heeft maandag deelgenomen aan een badmintoncursus van de Meppeler Meppers voor kinderen. De cursus maakt onderdeel uit van het sportkennismakingsprogramma van de gemeente Meppel. Dit project is er op gericht om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen kennis te laten maken met diverse sporten. Wethouder Egbert van Dijk, Meppeler ambassadeur van de provinciale campagne "Drenthe Beweegt" heeft tijdens de badmintoncursus bidons van de campagne uitgereikt aan de deelnemers.

De campagne is een onderdeel van de Provinciale sportagenda 2006-2008 "Drenthe beweegt" die op 15 november 2006 door Gedeputeerde Staten is aangenomen. De campagne, waarbij intensief met Sport Drenthe wordt samengewerkt, heeft tot doel te laten zien welke mogelijkheden er in Drenthe zijn op het terrein van sport en bewegen, maar wil ook een verandering van leefstijl bevorderen. Zodat de Drenten ook daadwerkelijk meer gaan bewegen of sporten.

Sport is leuk en gezond is het motto uit de provinciale sportagenda. Dit project sluit goed aan bij het sportkennismakingsprogramma van de gemeente Meppel. Dit project is er op gericht om zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen kennis te laten maken met diverse sporten.

Kinderen kunnen in zes lessen een sport van hun keuze uit proberen! De sportverenigingen en sportscholen zorgen voor het programma en stimuleren de kinderen om lid te worden van hun club. Dit programma voorziet in een behoefte. Er hebben zich al bijna 500 kinderen aangemeld
voor een cursus. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen sporten en hier plezier aan beleven. Sport levert een positieve bijdrage aan een gezonde leefstijl. Je ontmoet er andere kinderen en je leert om te gaan met winnen en verliezen.
Provincie:
Tag(s):