woensdag, 29. augustus 2007 - 16:58

Meting luchtkwaliteit Zeeland met geavanceerde ruimtevaart-technieken

Provincie

Op 29 augustus 2007 hebben de Commissaris van de Koningin, mevrouw K.M.H. Peijs en de directeur van ARGOSS, de heer G.J. Wensink een overeenkomst getekend voor het innovatieve gebruik van satellietinformatie voor luchtkwaliteit. Hierdoor krijgt de provincie de continue beschikking over actuele informatie omtrent de plaatselijke luchtkwaliteit over haar provincie.

Hiermee bevestigt Zeeland het belang voor een modern bestuur van het gebruik van geavanceerde ruimtevaarttechnieken voor maatschappelijk zeer relevante toepassingen .

ARGOSS ontwikkelt in Europees kader een rekenmodel voor luchtkwaliteit waarin de invloed van uitbreiding of vermindering van industriële of andere activiteiten, maar ook van meteorologische omstandigheden, vooraf kan worden berekend. Uniek is dat het model informatie op regionale schaal kan leveren. In het model worden voor het eerst metingen ter plaatse, satellietmetingen en meteorologische gegevens samengevoegd tot een samenhangend en betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit.

Zeeland participeert als gebruiker van de gegevens -dat wil zeggen als "kritische consument"- en zal de tussen- en eindresultaten beoordelen en evalueren op bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk. Daardoor is de ontwikkeling van het model afgestemd op een zo optimaal mogelijk gebruik binnen de provincie. De looptijd van het project bedraagt ca. 2½ jaar.

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) organiseert in opdracht en met financiële bijdrage van onder meer Nederland dit project en een aantal andere innovatieve projecten op het gebied van luchtkwaliteit, en voert de regie om dit Europees in te bedden. Het bedrijf ARGOSS draagt zorg voor de uitvoering en het projectmanagement, en werkt daarbij samen met het KNMI. Het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling- en Ruimtevaart (NIVR) faciliteert het project en er zijn bijdragen van andere organisaties uit het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. De gebruikte satellietinformatie is onder andere afkomstig van de voor een groot deel in Nederland gebouwde instrumenten OMI en SCIAMACHY.

Tijdens de uitvoering van het project zullen veel waardevolle gegevens omtrent de luchtkwaliteit in de provincie Zeeland en de toekomstige ontwikkeling daarvan beschikbaar komen. Aan het eind van het project is er een innovatief, praktisch en bruikbaar instrument, waarschijnlijk in de vorm van een website, waar de Provincie toegang tot heeft, en waarop on-line gegevens over de plaatselijke luchtkwaliteit in Zeeland te vinden zullen zijn, inclusief voorspellingen daarover onder invloed van de weersverwachting.

Het project verschaft de Provincie Zeeland kennis en inzicht in nieuwe rekenmodellen om luchtkwaliteit op regionale en lokale schaal te analyseren en te voorspellen. Daarnaast zal het project nieuwe methodes opleveren om de luchtkwaliteit op hoge resolutie te monitoren. Deze kunnen dan in principe in de gehele wereld worden toegepast.

Door dit project komt in Nederland de gehele keten van kennis over luchtkwaliteit tot volle wasdom, van het ontwerpen en bouwen van de geavanceerde instrumenten SCIAMACHY en OMI, het doen van wetenschappelijk en toegepast onderzoek tot het leveren van diensten van direct maatschappelijk nut.

ARGOSS ontwikkelt en levert sinds 1995 wereldwijd innovatieve diensten en producten gebaseerd op satellietwaarnemingen. Het bedrijf bestaat uit natuurkundigen, wiskundigen, informatici en meteorologen, is gevestigd in Marknesse en heeft afgelopen jaar de Flevo innovatie Award gewonnen.

Het project zal de Provincie Zeeland niets gaan kosten, behalve de inzet van de ambtenaren die de tussen- en eindresultaten beoordelen en evalueren.
Provincie:
Tag(s):