maandag, 2. juli 2007 - 13:29

Middelburg gaat voor vogelvriendelijkste stad

Middelburg

Vogelbescherming Nederland heeft dit jaar “stadsvogels� in de kijker.Om daarvoor aandacht te vragen, heeft de Vogelbescherming alle gemeenten in Nederland uitgenodigd mee te dingen naar de prijs van “de vogelvriendelijkste stad van Nederland�.

Middelburg zet zich met heel wat acties in voor de stadsvogels. Zo werden stadsvogelwandelingen georganiseerd en worden de broedvogels geïnventariseerd.

Voor heel wat vogels zit het broedseizoen er bijna weer op. Overal in de stad zie je jonge merels, die dik en rond gegeten onder struiken en in tuinen rondscharrelen. De jongen van de grote bonte spechten, die in een van de treurwilgen bij de Koepoort zitten, staan op punt van uitvliegen. Op het gras zocht een groep van pakweg twintig spreeuwentieners naar wormen en ander gedierte en jonge staartmezen lieten zich van dichtbij bewonderen aan de Veersesingel. In de Spanjaardstraat kregen twee jonge vlaamse gaaien, onder luid gekrijs, eten van de ouders.

De huiszwaluw wordt hoe langer hoe meer een zeldzame verschijning in de stad. Broedde de huiszwaluw vroeger zelfs in het hartje van de stad, tegenwoordig is de Noordweg zo’n beetje de enige plek nog in Middelburg waar zij te bewonderen zijn.

Goed gaat het daarentegen met de kleine karekiet, die overal voorkomt, waar riet te vinden is. Het leeuwendeel ervan broedt langs de vesten, maar ook in Middelburg-Zuid, bijvoorbeeld aan de rand van de Erasmuswijk.

De kleine karekiet werd met nog 33 andere vogelsoorten gespot tijdens de vroegevogelwandelingen van 22 april en 13 mei, die in het kader van het stadsvogelproject georganiseerd werden en waaraan maar liefst vijftig mensen deelnamen.

Uit de eerste resultaten van het broedvogelonderzoek, dat dit jaar in de stad uitgevoerd wordt, blijkt, dat door het groener worden van de stad soorten als zwartkop, tjiftjaf en roodborst de afgelopen twintig jaar flink toegenomen zijn. Ook de ekster en de zwarte kraai, die vroeger nauwelijks in de stad voorkwamen, hebben van de “vergroening� geprofiteerd. Opvallend is verder, dat er aardig wat dodaarzen, kleine fuutachtigen, in de vesten voorkomen; landelijk gezien is dit bijzonder.

Grote verliezers zijn soorten als huismus, grote lijster en zo lijkt het de grauwe vliegenvanger. Overigens loopt het onderzoek nog door tot half juli, dus is het nog wat vroeg een definitieve balans op te maken.

Middelburg is benieuwd naar de bezettingen van de nestkasten die dankzij de actie verkocht zijn via de milieuwinkel. Er zijn dit voorjaar verkocht: 88 mussenkasten , 41 roodborst-/grauwe vliegenvangerkasten, 5 spechtenkasten, 32 huiszwaluwbakjes, 10 boomkruiperkasten en 2 gierzwaluwkasten. Alle kopers wordt gevraagd via het inventarisatieformulier naar de bezetting van de kasten.
Provincie:
Tag(s):