vrijdag, 24. augustus 2007 - 15:31

Midden Fryslân krijgt eigen fietsroutenetwerk

Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Leeuwarderadeel en Leeuwarden krijgen een gebiedsdekkend fietsroutenetwerk. Dit netwerk voor Midden Fryslân is gebaseerd op het zogenaamde fietsknooppuntensysteem.

Het routenetwerk Midden Fryslân bestaat uit maarliefst 484 kilometer en 162 knooppunten. De fietser kan met het netwerk van knooppunt naar knooppunt fietsen. Een knooppunt is een (genummerd) keuzepunt waar verschillende routeverbindingen zich splitsen. Er staat een paneel met informatie over het vervolg van de route. De verbindingen tussen de knooppunten zijn tweezijdig bewegwijzerd. Op deze manier ontstaat een scala aan keuzemogelijkheden. Iedereen kan een eigen route naar keuze ontwikkelen.

Midden Fryslân is voor fietsers zeer aantrekkelijk. Afwisselende landschappen, karakteristieke dorpen en de aansluiting op de stad maken dit fietsroutenetwerk uniek. Het nieuwe netwerk is daarom een aanwinst voor de toerist in Fryslân. Het netwerk biedt ook een meerwaarde voor lokale ondernemers en instellingen. Toeristische ondernemers kunnen eenvoudig nieuwe routes ontwikkelen met het startpunt ‘voor de deur’. Slechts een rij nummers volstaat al om een route uit te zetten.

De uitvoering van het project; het produceren en plaatsen van de borden en panelen, is onlangs begonnen. Grontmij | Vandertuuk en Folkersma Verkeerstechniek zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het fietsroutenetwerk in Midden Fryslân. De verwachting is dat het hele systeem eind 2007 gebruiksklaar is. Het project wordt mogelijk gemaakt door de eerder genoemde gemeenten in Midden Fryslân, de provincie Fryslân en de stadsregio Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):