woensdag, 1. augustus 2007 - 17:17

Mijnwaterproject Heerlen gaat 2e fase in

Heerlen

Op woensdag 8 augustus wordt in de tuin van ABP gestart met de boringen van de tweede fase van het Mijnwaterproject. Met dit project wil de gemeente Heerlen onder andere onderzoeken of gebouwen verwarmd en gekoeld kunnen worden met behulp van het water uit de voormalige mijnen.

In 2006 werd in Hoensbroek en Heerlerheide geboord, om te onderzoeken of het water geschikt is om gebouwen te verwarmen. Dit bleek zo te zijn. Daarom is het project fase 2 ingegaan en wordt nu geboord om te onderzoeken of het water ook geschikt is om gebouwen te koelen. Deze zomer wordt er geboord in de voortuin van ABP en op twee locaties aan de Terhoevenderweg.

Het ABP-gebouw wordt op dit moment ingrijpend gerenoveerd. Omdat ABP de ingelegde pensioengelden verantwoord wil investeren en grote waarde hecht aan duurzaamheid, wordt het gebouw meteen geschikt gemaakt om straks eventueel gebruik te kunnen maken van met name koeling door mijnwater. Daarom is besloten om in de ABP-tuin een proefboring te doen. Omdat het hier gaat om koel water gaat de boring tot ongeveer 250 meter diepte.

Half augustus is er ook een proefboring in de middenberm aan de Terhoevenderweg en vanaf begin september wordt geboord op het tijdelijk parkeerterrein van IKEA. De proefboring aan de Terhoevenderweg gaat tot zo’n 450 meter diepte.

Op iedere locatie wordt er drie tot vier weken, 24 uur per dag geboord. Het totale proefboorproject duurt op deze manier 50 tot 70 dagen. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om overlast te beperken. Na afloop worden de terreinen zo veel mogelijk in oude staat hersteld en worden de tijdens de boringen genomen monsters nader onderzocht. Ook wordt bekeken of er genoeg water beschikbaar is. Pas als deze onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt duidelijk of het mijnwater ook geschikt is om gebouwen daadwerkelijk te koelen.

In de loop van dit jaar wordt bovendien zo’n 7 kilometer leidingen aangelegd zodat het water aan- en afgevoerd kan worden. De leidingen verbinden de vorig jaar gemaakte putten in Heerlerheide en Hoensbroek en de nieuwe putten in de tuin van ABP en aan de Terhoevenderweg met de voorlopig belangrijkst afnemer (Heerlerheide Centrum).
Provincie:
Tag(s):