dinsdag, 18. september 2007 - 10:01

Mijnwaterproject: mijngang onder ABP-tuin bereikt

Heerlen

Na ruim vijf weken onophoudelijk boren, is de mijngang onder de ABP-tuin bereikt. Deze gang ligt op 250 meter diepte.De boring maakt deel uit van het Mijnwaterproject. Onderzoek moet uitwijzen of het water in de mijngang qua temperatuur en hoeveelheid geschikt is voor koeling van gebouwen.

De gang maakt deel uit van de Oranje Nassau I mijn. Frans Thelen, die zijn 21 jaar in de Oranje Nassau I afsloot als Afdelingsopzichter, herinnert zich de ondergrondse situatie nog goed. “We dolven daar kolen uit velden die tussen de 250- en 340-meterverdieping liepen. Naderhand werd dit nog doorgetrokken tot de 420-meterverdieping.�

Er liep een hoofdsteengang van het schachtgebouw nabij het huidige CBS kantoor tot het huidige Science and Businesspark Avantis. In totaal een afstand van 7 kilometer. Deze steengang was uniek. Er was geen mijngas en daarom konden in deze gang elektrische treinen rijden. De treinen werden gebruikt voor zowel kolen- als personenvervoer.

De gemeente Heerlen heeft nu voor de derde keer op rij succesvol geboord naar oude mijngangen. Vorig jaar bereikte boringen gangen op 750 meter diepte. Via proeven werd toen aangetoond dat het mijnwater op die diepte zeer geschikt is voor verwarming van gebouwen.

Nu de boring bij ABP met succes is afgerond, wordt de boorinstallatie verplaatst naar een parkeerterrein van IKEA aan de Trompenburgstraat, achter de woonboulevard. Daar zal opnieuw naar een mijngang op 250 meter diepte geboord worden.

De boorinstallatie in de middenberm van de Terhoevenderweg, eveneens in de buurt van de woonboulevard, boort op dit moment naar een mijngang op 450 meter diepte. Dit is nodig voor onderzoek naar het terugpompen van “gebruikt� mijnwater dat warmte of koelte heeft afgegeven.

Naar verwachting zijn alle onderzoeksresultaten eind 2007 bekend.
Provincie:
Tag(s):