vrijdag, 28. september 2007 - 10:02

Milieuhandhavingsestafette; 77 overtredingen bij 152 controles

Op woensdag 26 en donderdag 27 september 2007 is de landelijke 24-uurs handhavingestafette (milieu)handhaving gehouden. Ook in Friesland hebben een groot aantal onaangekondigde milieucontroles plaatsgevonden.

De controles vonden plaats op de weg, bij bedrijven, vanuit de lucht, op het water en in het buitengebied. Na verwerking van de op dit moment bekende rapportages blijkt de actie succesvol te zijn: bij 152 controles zijn 77 overtredingen geconstateerd, in 12 gevallen is een proces-verbaal opgemaakt en in meerdere gevallen is een her controle aangezegd.

De overtredingen zijn verschillend van aard: zo zijn er meerdere olielozingen op het oppervlaktewater geconstateerd, is er een vangkooi gevonden met de kadavers van beschermde vogels, zijn er illegale storten van bijvoorbeeld spoorbielzen gevonden en bij meerdere bedrijven werden situaties aangetroffen die niet vergund zijn, of waarbij de wet wordt overtreden. Ook werd - hoewel het geen specifiek milieudelict betreft - een zeer onveilige bouwsituatie aangetroffen waarbij ingrijpen acuut bleek.
Provincie:
Tag(s):