maandag, 2. juli 2007 - 20:19

Milieuzone als één van de eerste van start

Eindhoven

Om schoon vrachtverkeer in de stad te stimuleren, geldt vanaf 1 juli aanstaande een milieuzone. In het gebied binnen de Ring mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Eindhoven is de eerste Brabantse gemeente die een milieuzone invoert. Ook in de stad Utrecht is vanaf vandaag de millieuzone van toepassing.

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van de bewoners van Eindhoven en de economische ontwikkeling van de stad. Omdat het vrachtverkeer een belangrijke bijdrage levert aan de luchtkwaliteit in de stad, richt de milieuzone zich op deze groep. De oudste vrachtwagens (Euro 0 en 1) mogen de zone niet meer in. Vrachtwagens met een Euro 2 of 3 motor mogen de zone alleen in als ze een roetfilter hebben.

Eindhoven is de eerste Brabantse gemeente die een milieuzone invoert. In Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg worden op 1 september 2007 milieuzones ingevoerd.

Er wordt nog overleg gevoerd met bedrijven binnen de ring over de gevolgen van de milieuzone. Ook wordt in samenwerking met de andere Brabantse steden een lokaal ontheffingenbeleid voorbereid. De eerste maanden zal in Eindhoven dan ook nog sprake zijn van een overgangsperiode waarin alle betrokken partijen uitgebreid worden geïnformeerd. Tot 1 januari 2008 wordt ook niet bekeurd, maar uitsluitend voorgelicht en gewaarschuwd.

Controle vindt plaats via digitale camera's die op strategische plekken zijn opgehangen.
Provincie:
Tag(s):