maandag, 2. juli 2007 - 23:10

Milieuzone draagt bij aan schonere lucht

Utrecht

Minister Cramer van Milieu is vanmorgen met een schone vrachtauto de milieuzone in Utrecht binnengereden. Daarmee opende zij officieel de eerste milieuzone voor vrachtwagens in Nederland. Het weren van vuile vrachtwagens is voor de stad een belangrijke maatregel uit het stedelijk Actieplan Luchtkwaliteit. De milieuzone Utrecht is gebaseerd op afspraken die landelijk gemaakt zijn met het verladend en vervoerend bedrijfsleven EVO, TLN en KNV. Ook andere steden werken aan de invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s.

De vervuilende uitstoot van een vrachtauto is gemiddeld 20 á 30 maal zo groot als van een personenwagen. Het weren van vuile vrachtwagens zonder roetfilter in en op wegen van en naar de binnenstad is daarom een effectieve maatregel. In de milieuzone in de binnenstad van Utrecht komen 12.000 verschillende vrachtauto’s op jaarbasis, waarvan de helft minimaal eens per week. Per 1 juli mogen de oudste vrachtwagens met een Euro 0 en 1 motor de milieuzone niet meer in. Het betreft circa 8 % van het nu in Utrecht ingezette wagenpark.

Wethouder Verkeer en Milieu Tymon de Weger: “We kiezen uit overtuiging voor nauwe samenwerking met de vervoersbranche. Wel altijd vanuit het idee dat niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven investeert. De Utrechtse aanpak is én,én: werken aan een schoner milieu én aan optimalisatie van de bevoorrading van onze stad.�
Provincie:
Tag(s):