dinsdag, 9. oktober 2007 - 17:20

Miljoen euro voor Elfstedenvaarroute

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân draagt ruim een miljoen euro bij aan het project Noordelijke Elfstedenvaarroute. Dat heeft het dagelijks bestuur vandaag besloten. Het geld van het waterschap wordt besteed aan onder andere de aanleg van vispassages en natuurvriendelijke oevers en de automatisering van sluizen.

Het project van het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is al enkele jaren in voorbereiding. Wetterskip Fryslân maakt deel uit van de stuurgroep die het plan begeleidt. In de ontwerpfase zijn er eisen gesteld aan het vaartraject om de waterschaptaken goed uit te kunnen voeren. Via het project kan het waterschap nu een aantal doelstellingen realiseren of verbeteren. Dat geldt ook voor integrale doelstellingen op het gebied van recreatie en natuur.
Provincie:
Tag(s):