woensdag, 27. juni 2007 - 22:29

Miljoenen-investering voor maatregelen tegen verdroging

Ospel

De provincie Limburg en de beide waterschappen van de provincie gaan de komende jaren samen 30 miljoen euro uittrekken voor maatregelen om verdroging tegen te gaan. Dit werd woensdag bekend gemaakt tijdens de aftrap van de campagne ‘Nieuw Limburgs Peil’ in Nationaal Park de Groote Peel in Ospel.

Voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei, Henk van Alderwegen, benadrukte dat hij samen aan de slag wil om het grond- en oppervlaktewater in 2015 op het juiste peil te krijgen. ‘Hiervoor hebben we de gewenste hoogste en laagste grondwaterstand in beeld gebracht en haalbare, betaalbare maatregelen om deze te realiseren geformuleerd. Het resultaat: een meer evenwichtige waterhuishouding, waarbij de natuur meer kansen heeft en de landbouw wordt gerespecteerd, waterpeil afgestemd op functies in het gebied.’

Er zijn drie groepen maatregelen die volgens Waterschap Peel en Maasvallei en de provincie nodig zijn. Dit zijn de waterconservering in het natuurgebied, lokale maatregelen en gebiedsdekkende maatregelen. Denk bij deze laatste aan peilgestuurde drainage, plaatsen van stuwen in beken en sloten. Maar ook de (her)inrichting van beken valt hieronder. Voorzitter Van Alderwegen: “het gaat hierbij niet alleen om meters maken, maar ook om het herstel van het beeksysteem en de inrichting van het gehele beekdal.�

Gedeputeerde Ger Driessen benadrukte dat het niet alleen de instrumenten mogen zijn die centraal staan, maar dat het vooral gaat om het doel, te weten weerstand bieden aan de verdroging, want dan zijn er alleen maar winnaars. ‘De landbouw en de natuur- een milieuorganisaties moeten dit spel meespelen, en het is voor mij uiteraard een logische zaak dat overheid en waterschappen zich dan wel verplichten tot een snelle uitvoering van Nieuw Limburgs Peil’, aldus Driessen.
Provincie:
Tag(s):