woensdag, 21. november 2007 - 16:03

Miljoenen subsidie voor afdeling Farmacie

Groningen

De afdeling Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een subsidie van ruim zeven miljoen euro verworven. Met deze subsidie zullen de farmaceuten samen met het nieuwe Topinstituut (TI) Pharma en de Nederlandse farmaceutische industrie werken aan onderzoek van nieuwe geneesmiddelen.

In TI Pharma werken de Nederlandse universiteiten en de farmaceutische industrie – geldelijk gesteund door drie ministeries - samen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. TI Pharma heeft een tweeledig doel: naast het stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie wil het bijdragen aan de volksgezondheid door optimaal gebruik van wetenschappelijke kennis en innovatie.

De subsidie betreft een tiental projecten. Groningse farmaceuten zullen zich de komende jaren vooral richten op geneesmiddelen tegen kanker, hersenziekten en diabetes. Daarnaast zijn nieuwe vormen voor het toedienen van geneesmiddelen en de veiligheid van geneesmiddelen onderwerp van onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door haar innovatief karakter wat tot uitdrukking komt in de toepassing van onderzoeksmethoden uit de bio- en nanotechnologie. Het project schept 16 hoogwaardige arbeidsplaatsen voor promovendi, analisten en gepromoveerde onderzoekers.
Provincie:
Tag(s):