woensdag, 11. juli 2007 - 14:46

Minder aangiften geweldpleging in Regio Haaglanden

Den Haag

De jarenlange stijging van het aantal geweldsdelicten in de negen gemeenten in de regio Haaglanden is tot staan gebracht. Dit maakt de politie bekend. Was in 2006 nog sprake van een stabilisatie van het aantal aangiften van geweld (zoals mishandeling en bedreiging), in de eerste vier maanden van dit jaar is sprake van een daling van veertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal verdachten dat door de politie werd aangehouden op verdenking van geweld nam in de eerste maanden daarentegen met acht procent toe tot ongeveer 4400. Beide ontwikkelingen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de aanpak van geweld prioriteit geniet bij politie, Justitie en gemeenten.
Provincie:
Tag(s):