dinsdag, 27. november 2007 - 15:30

Minder arbeids-ongevallen in de metaalindustrie

Groningen

Uit de letselregistratie van Consument en Veiligheid blijkt dat in de periode 2000-2004 het aantal behandelingen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis van slachtoffers van een arbeidsongeval in de metaalindustrie is gedaald met maar liefst 46 procent.

In 2004 vonden 5.500 arbeidsongevallen in deze sector plaats, die hebben geleid tot een bezoek aan een SEH afdeling van een ziekenhuis. Dit komt overeen met 25 ziekenhuisbehandelingen op elke 1.000 werknemers. De kans op een arbeidsongeval in de metaalindustrie is voor jonge werknemers groter, namelijk 46 ziekenhuisbehandelingen per 1.000 werknemers.

In ons land waren in deze periode 242 duizend mensen werkzaam in de metaalindustrie.
Provincie:
Tag(s):