dinsdag, 22. mei 2007 - 23:05

Minder coffeeshops in hoofdstad

Amsterdam

In 1995 telde Amsterdam 350 coffeeshops, waarvan er in januari 2007 nog 241 over waren. Onder deze 241 coffeeshops bevonden zich aan het begin van het jaar nog 44 hasjcafés waar ook alcohol wordt geschonken.

Sinds 1 april 2007 is deze combinatie niet meer toegestaan. Zeven hasjcafés hebben naar aanleiding van de nieuwe regeling besloten om verder te gaan als gewoon café. De overige 37 zijn gestopt met de verkoop van alcohol. Amsterdam telt sinds 1 april 2007 dus nog 234 coffeeshops.

In het nieuwe regeerakkoord zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van de ligging van coffeeshops bij scholen. Bij een strenge interpretatie van het regeerakkoord, waarbij coffeeshops minimaal 500 meter van scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs moeten liggen, zal 93% van de 234 coffeeshops in Amsterdam moeten verdwijnen. Slechts 16 coffeeshops zouden aan de nieuwe regels voldoen. De meeste daarvan liggen nabij het Rembrandtplein.

Wanneer het basisonderwijs buiten beschouwing wordt gelaten en de op dit moment meest gehanteerde norm van 250 meter zou gelden, liggen 44 (19%) van de Amsterdamse coffeeshops te dicht bij een school. In dit geval zouden er nog 190 coffeeshops in de stad overblijven.
Provincie:
Tag(s):