dinsdag, 3. juli 2007 - 10:19

Minder jongeren roken

Groningen

Jongeren roken steeds minder. De gegevens over de afgelopen tien jaar laten in 2007 een daling zien van 50 procent in 1997 naar 42 procent jongeren die wel eens hebben gerookt. Zowel jongens als meisjes gaan minder roken. Het percentage rokende jongeren neemt met de leeftijd toe, het sterkst tussen 12 en 14 jaar.

Per leeftijdsgroep echter, daalt het aantal rokers. In 1997 rookte nog 43 procent van de 15-16 jarigen in de afgelopen vier weken, in 2007 31 procent. Het percentage 15-19 jarigen dat nooit heeft gerookt is gestegen van 33 procent in 1997 naar 38 procent in 2007. Ook zien we dat jongere kinderen (10-12 jaar) steeds minder experimenteren: in 1997 rookte 23 procent wel eens, in 2007 12 procent.

Deze cijfers komen voort uit het jaarlijks onderzoek van STIVORO waarin rookgedrag bij jongeren wordt onderzocht. TNS NIPO voerde dit onderzoek uit door middel van interviews bij 4487 jongeren van 10-19
Provincie:
Tag(s):