dinsdag, 18. december 2007 - 15:37

Minder mensen ontvangen bijstands-uitkering

Groningen

Het aantal bijstandsuitkeringen is in de periode 2004-2006 door toedoen van de Wet werk en bijstand (WWB) met 4% extra gedaald. Zonder het effect van de WWB was het aantal uitkeringen met 13.300 hoger uitgevallen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kwantitatief effect WWB’ dat staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De bijstandsuitgaven zijn ruim 100 miljoen lager uitgevallen in 2006. De schatting is dat ook in de toekomst het aantal mensen met een uitkering blijft dalen en er structureel ruim 650 miljoen bespaard wordt. In september 2007 ontvingen 281.000 huishoudens (jonger dan 65 jaar) een bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 30.000 minder dan in 2006.

Gemeenten doen meer onderzoek naar fraude met uitkeringen. Sinds de invoering van WWB in 2004 hebben gemeenten meer mogelijkheden om en meer financieel belang bij zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen en fraude met uitkeringen te bestrijden.
Provincie:
Tag(s):