dinsdag, 19. juni 2007 - 19:53

Minder winst voor verzekeraars

Groningen

De verzekeringsbrance heeft, ten opzichte van 2005, minder verdiend aan de betaalde premie door de consument. Was het aantal procenten in 2005 nog 12, in 2006 sloot men af met een winst van 7 procent. De inkomsten van de verzekeraars steeg in 2006 met maar liefst 46 procent. De hogere inkomsten, ruim 70 miljoen, is vooral het gevolg van de nieuwe zorgwet. Dit blijkt uit cijfers van het verbond van verzekeraar.

Op het gebied van ziektenkosten sloot men de balans negatief af. De verzekeraars keerde 2 procent meer uit dan men aan premie binnen kreeg. Ook op de verzekeringen van motorrijntuigen wordt weinig verdiend. Door de felle concurrentie op de markt, krijgt de consument een scherpe premie voor de verzekering.

Het resultaat na rente en na herverzekering van de sector Schade is ten opzichte van 2005 gelijk gebleven. De laatste vijf jaar was steeds sprake van een stijgend resultaat. De schadesector lijkt nu echter op de top van de cyclus te zijn aangekomen. Motorrijtuigen kan als enige branche bij Schade een beter resultaat dan in 2005 laten zien, de andere schadebranches laten een dalend resultaat zien. Deze algemene daling kan worden verklaard. 2005 was een uitzonderlijk 'topjaar', omdat er in dat jaar minder grote (brand)schaden waren en minder diefstal dan in 2006.
Provincie:
Tag(s):