dinsdag, 17. juli 2007 - 12:07

Minimafonds wordt Participatiefonds

Leek

Vanaf 1 augustus 2007 verandert de gemeente Leek het Minimafonds in Participatiefonds. De aanduiding Minimafonds heeft een negatieve lading, terwijl het fonds juist ter stimulering van de participatie van mensen met een laag inkomen bedoeld is.

Het Participatiefonds heeft tot doel personen met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van sociaal, culturele en sportieve activiteiten. Alle mensen die een inkomen op of 10% boven het minimumniveau hebben, kunnen in aanmerking komen voor de regelingen van het Participatiefonds.

Het Participatiefonds kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het Minimafonds.

• de maximale vergoeding voor sociaal culturele activiteiten
is verhoogd van € 115,00 naar € 200,00 per persoon per jaar;
• de maximale vergoeding voor een internetabonnement
bedraagt € 20,00 per maand;
• de administratieve drempel om een aanvraag in te dienen
is verlaagd van € 45,00 naar € 25,00;

nieuw is de vergoeding voor schoolkosten: voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan bestaat er een vergoeding van maximaal € 220,00. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor een vergoeding van maximaal € 67,00 voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs gaan en € 134,00 voor kinderen die naar het (speciaal) voortgezet onderwijs gaan. Als men een inschrijfbewijs van een kind op een school overlegt bestaat er recht op een vergoeding ter hoogte van de hierboven genoemde bedragen in de schoolkosten voor het schooljaar 2006/2007.

Als men in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming vanuit het Participatiefonds kan men vanaf 1 augustus 2007 bij het Lokaal Loket van het gemeentehuis tijdens de openingsuren een aanvraagformulier ophalen. Het formulier staat vanaf 1 augustus a.s. ook op de gemeentelijke website www.leek.nl

Vanaf 1 augustus ligt er op het gemeentehuis ook een nieuwe folder Participatiefonds klaar, waarin men de regeling en alle mogelijkheden kan nalezen.
Provincie:
Tag(s):