vrijdag, 13. juli 2007 - 15:34

Minister Cramer test eerste muis op zonnecellen

Delft

Minister Cramer van Ruimte en Milieu doet mee aan een gebruikerstest van de eerste uitsluitend door photovoltaische (PV) energie gevoede computermuis ter wereld. De test moet uitwijzen of de muis, genaamd ‘Sole Mio’, ook in drukke dagelijkse werkzaamheden wel aan opladen toekomt.

De computermuis is ontwikkeld binnen het Syn-Energy programma van NWO, waarin de Universiteit van Twente, de Universiteit Utrecht, ECN en de TU Delft (coördinator) nauw samenwerken.

De Sole Mio van minister Cramer is er een uit de eerste testserie van vijftien. De minister is gevraagd om als proefpersoon mee te doen aan de gebruikerstest die moet uitwijzen of het ontwerp ook in drukke dagelijkse werkzaamheden wel aan opladen toekomt.

Voor de TU Delft en partners is de Sole Mio vooral een demonstratieontwerp, dat moet uitwijzen of duurzame energieproducten, met hogere functionaliteit en aantrekkelijk vormgegeven, bij gebruikers ook een vernieuwd, blijvend duurzaam gedrag kunnen oproepen.

Milieuwinst
Uitgangspunt voor het ontwerp van de Sole Mio is het gebruik door een kantoormedewerker met toegang tot buitenlicht, aangevuld met kunstlicht. Afhankelijk van onder andere de bereidheid van de gebruiker tot gedragsaanpassing aan gunstige lichtomstandigheden –het regulier opladen met daglicht dichtbij het raam- en het computergebruikspatroon kan de PV-computermuis onafhankelijk van de gebruikelijke USB-computervoeding werken.

Met zonne-energie kan het opladen onder ideale omstandigheden zelfs een factor 5 sneller verlopen in vergelijking met de huidige situatie. Op termijn zouden zo op wereldschaal per jaar naar schatting enkele 100-en miljoenen batterijen bespaard kunnen worden. Daarbij wordt de netto milieuwinst nu nog beperkt door de hoge energie-inhoud van hedendaagse PV-cellen. Echter, met de komst van nieuwe typen goedkope en energie-extensieve PV-cellen, waaraan door TU Delft en partners wordt gewerkt, zal de uiteindelijke milieuwinst nog hoger uitvallen.

Syn-Energy
De computermuis is het resultaat van meer dan vier jaar onderzoek- en ontwerpactiviteiten van het Syn-Energy programma van NWO, waarin de Universiteit van Twente, de Universiteit Utrecht, ECN en de TU Delft nauw samenwerken. De coördinatie van het programma is in handen van het Design for Sustainability programma (DfS) en het Delft Design Instituut (DDI) van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.
Categorie:
Tag(s):