dinsdag, 6. november 2007 - 16:56

Minister Vogelaar neemt Duyvendak in ontvangst

Hoogvliet

Op woensdagmiddag 31 oktober nam minster Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende) een onderzoek van professor Jan Willem Duyvendak in ontvangst. Het onderzoek “Herstructurering en sociale stijging in Hoogvliet� werd overhandigd in boekvorm. Het boek heeft als titel ‘In beweging brengen en richting geven’.

Minister Vogelaar neemt boek Duyvendak over Hoogvliet in ontvangst
Naar aanleiding van het onderzoek organiseren de deelgemeente Hoogvliet en de woningcorporaties Vestia en Woonbron twee bijeenkomsten: een expertmeeting voor profesionals op 15 november aanstaande en een bijeenkomst met bewoners op donderdag 22 november aanstaande. De bijeenkomsten vinden plaats in het informatiecentrum Hoogvliet aan de Sprong 10 in Hoogvliet.

In het algemeen leggen de bewoners niet snel een relatie tussen de herstructurering van de buurt en persoonlijke vooruitgang. Deels heeft dat te maken met de leeftijd van de respondenten in dit onderzoek (nogal wat ouderen). Ook mensen met een betaalde baan zijn echter geneigd succes in hun leven vooral toe te schrijven aan eigen inspanningen. Een uitzondering op die regel zijn Antillianen, die de vernieuwing als een ‘move to opportunity’ ervaren.

Toch zeggen veel bewoners dat het beter met hen gaat sinds 1999. Dit ‘beter’ heeft ook te maken met het oordeel dat hun leefomgeving leefbaarder en veiliger is geworden en een betere reputatie heeft gekregen. Zij zien dit als winst. Als de wijk er in zijn geheel ‘beter’ voorstaat dan is aan een voorwaarde voor individuele sociale stijging voldaan.

Voor Hoogvliet volstaat het niet om een mooie ‘kansenstructuur’ (voorzieningen op het gebied van onderwijs, arbeid, wonen en wijkeconomie) op te bouwen. Het gaat er ook om dat de betrokken bewoners deze kansen zien en zelf ervaren. Een adequate kansenstructuur moet ook adequaat worden benut. Voorkomen moet worden dat bewoners kansen missen omdat ze opgesloten zitten in een ‘kleine’ wereld. Het belang van assertief optredende sociale professionals kan niet voldoende worden benadrukt.
Provincie:
Tag(s):