zaterdag, 24. november 2007 - 20:41

Ministers kunnen over op milieuvriendelijke dienstauto

Den Haag

Als ministers en staatssecretarissen volgend jaar een milieuvriendelijke dienstauto kiezen, mag de kostprijs per kilometer hiervan hoger zijn dan van de gewone dienstauto’s: 62 cent per kilometer in plaats van 54 cent per kilometer.

De milieuvriendelijke dienstauto’s mogen alleen worden aangeschaft als ze rijksbreed zijn aanbesteed in het kavel milieuauto’s van de raamovereenkomst die waarschijnlijk 1 januari 2008 ingaat. De hoger toegestane kostprijs geldt voor auto’s die zijn aangeschaft voor 1 september 2009, omdat volgens een EU-richtlijn dan álle personenauto’s aan strengere milieunormen moeten voldoen.

Verder mogen bewindslieden in een duurdere dienstauto rijden als dit op grond van lichamelijke of medische omstandigheden noodzakelijk is. Een deskundige moet dit na analyse van de werkplek (de auto) constateren op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
Provincie:
Tag(s):