maandag, 8. oktober 2007 - 17:08

Misdaadbestrijding st. Maarten schiet tekort

Den Haag

Het eiland St. Maarten vormt door zijn ligging en economische kenmerken een aantrekkelijke plek voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en mensensmokkel. Dat blijkt maandag uit een rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie van de Nederlandse Antillen.

Het onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie - in samenwerking met Forensic Services Caribbean NV - heeft uitgevoerd naar georganiseerde criminaliteit op St. Maarten, is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie van de Nederlandse Antillen.

De directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, dhr. F. Leeuw, heeft het rapport maandag 8 oktober aangeboden aan de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, dhr. D. Dick.

Volgens de onderzoekers is het eiland St. Maarten door zijn geografische ligging en economische kenmerken een aantrekkelijke locatie voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. Het eiland bevindt zich in een transitgebied: illegale migratiestromen in het Caribisch gebied en de nabijheid van drugsproducerende landen in Latijns-Amerika, in combinatie met goede verbindingen met de Verenigde Staten en Europa maken het eiland kwetsbaar voor drugssmokkel, mensensmokkel en daarmee verbonden financieel-economische criminaliteit.

De onderzoekers concluderen op basis van binnen- en buitenlandse opsporingsonderzoeken en inbeslagnemingen van drugs dat St. Maarten een belangrijke rol speelt bij de smokkel van drugs. Bij het witwassen van drugsgelden, als vorm van financieel- economische criminaliteit, is er ook een link met georganiseerde criminaliteit.

De opsporing richt zich in veel mindere mate op andere vormen van criminaliteit. Ondanks reeds lang bestaande signalen en verdenkingen over de aanwezigheid van mensensmokkel en -handel en bepaalde vormen van financieel-economisch criminaliteit op het eiland is daar nog maar weinig opsporingsonderzoek naar gedaan.

Reactie ministers
De Antilliaanse minister van Justitie, de heer David Dick geeft aan dat het rapport zijn zorgen over de rechtshandhaving op St. Maarten onderstreept. Het heeft ook betrekking op de problemen die met Nederlandse ondersteuning worden aangepakt binnen het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA).

Minister Dick benadrukt het belang van een duurzame versterking van de rechtshandhaving op St. Maarten ten aanzien van de politie, het openbaar ministerie en de immigratiedienst

Nederland ondersteunt de duurzame verbetering van de rechtshandhaving op de Nederlandse Antillen door middel van het PVNA. De afgelopen jaren heeft Nederland deskundigheid en 24 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Onlangs is besloten het PVNA te verlengen met twee jaar. Hiervoor heeft Nederland in totaal 21 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het plan van aanpak voor 2008 en verder wordt momenteel geschreven. Het WODC rapport levert daarvoor belangrijke input.

Samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving vindt echter niet alleen plaats in het kader van het PVNA. Op specifieke terreinen wordt al langere tijd samengewerkt binnen het Koninkrijk.

Het Recherche Samenwerkingsteam, belast met de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn hiervan de voorbeelden.
Provincie:
Tag(s):