dinsdag, 20. februari 2007 - 10:11

MKB-leerbanen plan succesvol

Lelystad

De unieke aanpak van het matchen van jongeren aan leerbanen slaat aan. Onder de naam MKB-Leerbanen Flevoland is door een actieteam bemiddeld tussen jongeren tot 23 jaar en werkgevers.En met groot succes.In 2,5 jaar tijd zijn 500 voortijdige schoolverlaters aan een leerbaan of met de terugkeer naar een opleiding geholpen.Reden voor de provincie Flevoland om het vervolg van dit project te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2007 werkt het actieteam verder onder de naam Flevotalent-Junior. Het team streeft ernaar om vóór 1 juli 2008 nog eens 400 matches tot stand brengen.

De resultaten zijn onder de aandacht gebracht tijdens de conferentie MKB-Leerbanen in het Provinciehuis te Lelystad. Gedeputeerde Andries Greiner zat deze conferentie voor. Greiner: “Dit is één van de meest voldoeninggevende projecten die ik de afgelopen periode heb mogen trekken. Ik vind het simpelweg onacceptabel dat de samenleving tegen een jongere zegt: ‘We hebben je niet nodig’. Dit MKB-Leerbanenplan toont aan dat bedrijven in jongeren willen investeren.�

Actieleider Mariët Heestermans dankte het succes van het project vooral aan de actiegerichte werkwijze: ‘Het actieteam praat mét jongeren in plaats van óver jongeren’. Een aanpak die zij de komende 1,5 jaar met veel elan voort zal zetten.
Provincie:
Tag(s):