maandag, 3. september 2007 - 11:59

Moddercampagne Friesland

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) gaat weer van start met haar jaarlijkse ‘moddercampagne’ die zich richt op alle landbewerkers die in Fryslân actief zijn. Met als motto ‘Werk mee naar huis? Plaats een waarschuwingsbord’ worden alle landbewerkers aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor medeweggebruikers. De meeste Friese gemeenten kennen een ‘uitleenconstructie’ en stellen speciale waarschuwingsborden beschikbaar die bij werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Elk najaar gaan agrariërs en loonbedrijven de Friese klei te lijf. Daarbij is tijdelijke vervuiling van wegen onvermijdelijk. Trekkers, klei en regen laten nu eenmaal hun sporen na. Ondanks de wettelijke plicht om vervuilde weggedeelten weer schoon en veilig te maken, zijn er altijd momenten van slipgevaar. Dat brengt elk najaar ongevallen met zich mee, soms met zeer ernstige afloop. Weggebruikers zijn zelden berekend op plotselinge gladheid. De praktijk wijst uit dat tijdige en adequate waarschuwing de risico’s aanmerkelijk verkleint. Met haar ‘moddercampagne’ wil het ROF alle betrokkenen daarop attenderen.

Iedere verkeersdeelnemer heeft de wettelijke plicht om de weg schoon te houden. 'Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd', aldus de wetgever. Dat impliceert dat de ‘vervuiler’ aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen. Ook om die reden is extra aandacht gerechtvaardigd. Het aantoonbaar veroorzaken van ongevallen kan desastreuze gevolgen hebben voor bedrijven, om nog maar te zwijgen van de wijze waarop dergelijke gebeurtenissen ingrijpen in de persoonlijke leefsfeer.
Provincie:
Tag(s):